1U Kaohsiung-u Tajvan nalazi se najbizarniji restoran. Naime restoran je uređen na temu toaleta i građani ovog grada a i mnogi turisti su oduševljeni ovakvom senzacijom.

Prethodno