Pogledajte prečice na vašoj tastaturi za dva najpopularnija internet pretraživača Google Chrome i Mozilla Firefox

facebook-preciceKoliko puta ste se namučili da se na brzinu vratite na početnu stranu vašeg Facebook naloga ili da pregledate svoj timeline, primljene poruke ili gledate neke slike? Predstavljamo vam prečice, odnosno kombinacije tipki na tastaturi, koje će vam omogućiti brzo i jednostavno otvaranje željenog sadržaja.

Pogledajte listu prečica za dva najpopularnija pretraživača: Google Chrome i Mozilla Firefox.

Prečice na tastaturi za Google Chrome

Alt+1 – povratak na početnu stranicu
Alt+2 – pregled Timeline-a
Alt+3 – prikazivanje the Friends Requests liste
Alt+4 – prikazivanje Messages liste
Alt+5 – otvaranje Notification liste
Alt+6 – Account setting stranica
Alt+7 – Account privacy konfiguracija
Alt+8 – Facebook fans group stranica
Alt+9 – Facebook-ova izjava o odgovornosti
Alt+0 – Facebook Korisnički centar
Alt+m – Kreiranje nove poruke
Alt+? – Kursor u polju za pretragu

Prečice na tastaturi za Mozillu Firefox

Shift+Alt+1 – povratak na početnu stranicu
Shift+Alt+2 – pregled Timeline-a
Shift+Alt+3 – prikazivanje the Friends Requests liste
Shift+Alt+4 – prikazivanje Messages liste
Shift+Alt+5 – otvaranje Notification liste
Shift+Alt+6 – Account setting stranica
Shift+Alt+7 – Account privacy konfiguracija
Shift+Alt+8 – Facebook fans group stranica
Shift+Alt+9 – Facebook-ova izjava o odgovornosti
Shift+Alt+0 – Facebook korisnički centar
Shift+Alt+m – Kreiranje nove poruke
Shift+Alt+? – Kursor u polju za pretragu