Mihail Litvak je doktor, psihoterapeut i jedan od najpriznatijih psihologa na međunarodnom nivou. On je prvi razvio sistem rješavanja konflikta “Psihološki aikido”, i prvi ga je počeo primjenjivati u praksi.

Važno je naučiti razumjeti okruženje i sebe. Ovih 20 savjeta Mihaila Litvaka pomoći će vam u rješavanju mnogih životnih situacija:

1Ako čovjek ne može ništa dobro reći o sebi, a želi nešto da kaže, on počinje govoriti loše o drugima, piše “Ženski kutak“…

2Grizi nauku, a ne grlo svom bližnjem, ako zaista želiš nešto zagristi.

3Depresija je dana čovjeku, da bi razmišljao o sebi.

4Niko nikoga ne odbacuje, samo neko ide naprijed. Onaj ko je zastao, smatra da je odbačen.

5Ako dobro mislite o sebi, zašto je potrebno da još neko dobro misli o vama?

6Radi što želiš, i ne pitaj za dozvolu. Nećeš je dobiti.

7Sposobnost da se voli i dobro podnosi samoća – pokazatelj je duhovne zrelosti. Sve najbolje radimo kada smo usamljeni.

8Nezrela ličnost često zna, ali ne umije. Zrela ne samo da zna, već i umije. Stoga, nezrela ličnost kritikuje, a zrela radi.

9Ja ne znam put do uspjeha. Ali znam put do neuspjeha – to je želja da se svidimo svima.

10Nema muške ili ženske logike, postoji sposobnost ili nesposobnost da se mudro misli.

11Želiš saznati ko je tvoj glavni neprijatelj? Pogledaj u ogledalo. Izbori se sa njim – ostali će se razbježati.

12Postigni uspjeh – proći će uvrede.

13S prijateljima je ugodno razgovarati, s neprijateljima – korisno.

14Postoji samo jedan valjan razlog za prekid veze i prestanak radnog odnosa – nemogućnost osobnog rasta u datim okolnostima.

15Treba dijeliti samo radost i s prijateljima i s neprijateljima. Prijatelj će se obradovati, a neprijatelj uzrujati.

16Ne juri sreću, i naći ćeš mjesto gdje ona boravi. I sreća će te sama naći. Mogu da ti kažem mjesto gdje boravi tvoja sreća – u tebi samom. A put do nje – je maksimalan razvoj svih svojih sposobnosti.

17Sreća – je “nusproizvod” pravilno organizovanog djelovanja.

18Ako nekom nešto želiš dokazati – znači da živiš zbog toga kome želiš to dokazati. Ako živiš zbog sebe, onda nema potrebe da nekome nešto dokazuješ.

19Mašta – to je glas naših sposobnosti. Tako ja ne maštam da pjevam u operi. Nemam ni glas, ni sluh. A ako bih maštao, u skladu s tim mašta bi podgrijavala moje sposobnosti. Zbog toga, bih se trudio da dospijem u operu. Samo treba razmišljati kako taj san ostvariti. Ovdje je glavno – ne žuriti, tada se ostvaruje relativno brzo. Dobro je, kada čovjek može reći o sebi sljedeće: “Ja se bavim samo pokušajima da ostvarim svoje snove.”

20Bolje je komunicirati s dobrom knjigom, nego s praznim čovjekom…