Učiteljica je tražila od učenika da u školu donesu u vrećici nekoliko krompira, a da na svakom krompiru napišu ime osobe koju mrze i preziru. Kad su djeca to uradila, učiteljica im je dala drugi zadatak a to je, da sad tu vrećicu sa krompirima nose sa sobom stalno gdje god krenu, dvije sedmice.

truhli-krompir

Učenici su tako i uradili. Međutim, svakim danom se osjećao neprijatan miris iz vrećice, jer su krompiri počeli da se kvare. Što je više vreijeme odmicalo, miris je postajao nepodnošljiviji. Kada su izavrišli zadatak, učiteljica upita učenike, kako su se osjećali dok su nosali vrećicu. Djeca su počela da se žale kako im je smetala, nekome je bila teška, a svimaje smetao neugodan miris koji je dolazio iz te vrećice.

Tada im je učiteljica objasnila:

“Kako god ste se vi osjećali, isto tako se osjećaju vaša srca spram osoba koje vi mrzite. U vašim srcima će biti uvijek težine, imat ćete uvijek neke smetnje i nemire, iz vaših srca izbijat će mržnja i neprijateljstvo kao što je smrad izbijao iz kese. Ako niste u stanju da dvije sedmice nosite vrećicu istrulih krompira, zamislite ljude koji čitav život u svojim srcima nose mržnju i pokvarenost prema ljudima.”