#9 9Ovo je Amanda Lepore, najpoznatiji transexualac na svijetu. Rođen je kao muškarac, ali je plastičnim operacijama između ostalog izvršio i promjenu spola te se sada smatra jednim od najpoznatijih transexualaca u svijetu.