Sigurnosna kamera u jednoj američkoj trgovini nedavno je zabilježila doista nesvakidašnju krađu. Naime, iako krađa limenki piva sama po sebi nije pretjerano neobična pojava, novu dimenziju priči daje činjenica da je “zločinac” bila časna sestra.