Carol Howarth ostavila je svoj auto parkiran ispred puba. Na autu se nakupio cijeli roj pčela pa je jedan muškarac pozvao udrugu pčelara da ih uklone jer se bojao da ih netko ne uznemiri i da postanu agresivne usred grada.

Unatoč tome što su pčele uklonjene, nastavile su pratiti automobil kada se vlasnica vratila i vozila se doma. Roj pčela pratio ju je preko tri kilometra i s vremenom joj ponovno zaposjeo vozilo.

Carol je ponovno morala zvati pčelara da uklone preko 20.000 pčela te je saznala da je matica vjerojatno zaglavila negdje u autu pa privlači ostale pčele: