Snimak za pamćenje – Skok sa Starog mosta u Mostaru s kamerom na glavi.