U centru Sarajeva u decembru 2011. je pokrenut brojač budžetske potrošnje, koji će 24 sata dnevno prikazivati podatke i služiti kao podsjetnik na količinu novca poreskih obveznika koju institucije u BiH potroše tokom godine.

Display brojača, iz sekunde u sekundu, prikazuje budžetsku potrošnju svih nivoa vlasti, od Brčko distrikta, preko opštinskih i kantonalnih do nivoa BiH.

Prošle sedmice brojač nije radio, sigurno se pregrijao od silnog brojanja. Danas opet broji i to što bi se reklo, punom parom. U 14.54 sati brojač je pokazivao cifru od 6.691.129.286 KM, ali cifra raste raste brzinom svjetlosti, prenosi portal Source.

Izvor: Magazin.ba / source