Tomislav Horvat iz Hrvatske je umjetnik koji pravi skulpture od šibica u prirodnoj veličini. U nastavku pogledajte fotografije sa izložbe njegovih radova i pročitajte recenziju za njegovu skulpturu “Kum” koju je napravio od 117.000 šibica.

Specifična metoda rada Tomislava Horvata, koju je sam autor nazvao mozaik – skulpturizam oslanja se na nekoliko karakteristika – gotovo zen strpljenje, dugotrajnost procesa izrade, realizam i upotrebu i prenamjenu industrijski proizvedenih materijala. Naime, u stvaralačkom jeziku Tomislava Horvata šibice postaju materijal od kojega nastaju skulpture. Zanimljiva je činjenica da je mozaik – skulpturalizam, Horvatov umjetnički jezik, nastao izvan umjetničkih centara i paradigmi i kao takvog ga možemo promatrati kao autentični stvaralački čin proizašao iz unutarnje potrebe autora, izvan umjetničkih kružoka i trendova. U galeriji događanja Horvat izlaže sklupturu Kum iz 2013. godine. Kum je ujedno i prva skulptura koju je umjetnik izradio. Izrada je trajala godinu i pol a nju je ugrađeno 117 000 šibica. Izrađena je u prirodnoj veličini i inspirirana istoimenim filmskim klasikom, a prikazuje čovjeka kakao sjedi u fotelji.
Realizam prikaza, posebice s obzirom na materijal izrade zaista je impresivan. Sam odabir motiva, u široj interpretaciji, možemo i ne moramo čitati u kontekstu društvenih zbivanja – sustava funkcioniranja vlasti na državnom i lokalnom nivou, no tada već možda ulazimo u polje nadinterpretacije.
Sam za sebe, Horvatov kum fascinantno je djelo i gotovo je nemoguće u njemu ne vidjeti sve sate i silno strpljenje koji su ugrađeni u ovaj rad. Još jednom, ovaj rad nas podsjeća da želja za stvaranjem, kao i autentični kreativni izrazi nisu privilegija umjetničkih elita već ljudska potreba koja se može realizirati bez obzira na kontekst u kojem nastaje. Uz strpljenje, rad i predanost, Tomislav Horvat svojim radom upravo to pokazuje.

Josipa Bubaš

Pogledajte njegove radove u nastavku: