Građani BiH korupciju smatraju četvrtim najvećim problemom u zemlji, a prema istraživanjima predstavnika EU u BiH i Ureda UN-a za drogu i kriminal (UNODC), na listi korumpiranosti u BiH vode policija, ljekari i općinska administracija.

Majkl Jangl, iz Odjela za statistiku i istraživanje UNODC-a, rekao je da je u FBiH korumpiranost zastupljenija nego u RS.

“U FBiH ona iznosi 25,3 posto, a u RS 10,5 posto. Stopa rasprostranjenosti podmićivanja u periodu od 12 mjeseci je 20 posto, a najčešće i najviše se podmićuju policajci zbog izbjegavanja plaćanja kazni, ljekari i medicinsko osoblje zbog bolje i kvalitetnije njege i pružanja zdravstvenih usluga, te općinska administracija”, kaže Jangl.

Ti podaci predstavljeni su danas na sastanku koji su zajedno s predstavnicima svih nivoa vlasti u BiH, nevladinim organizacijama i akademskom zajednicom u Sarajevu organizirali Ministarstvo sigurnosti BiH i Delegacija EU u BiH.

Jangl je istaknuo da je 80 posto podmićivanja u gotovini, te da je prosječan iznos mita u BiH 220 KM. Dodaje da su u 37 posto slučajeva podmićivanja građani BiH inicijatori davanja mita, a da se u više od pola slučajeva mito od njih traži.

“Među građanima koji odbijaju zahtjev javnog zvaničnika da daju mito, četiri od deset odbijaju da plate policajcu i skoro jedan od pet, odnosno 18 posto odbija da plati doktorima”, rekao je Jangl.

Istakao je da samo 2,4 posto građana s iskustvom podmićivanja prijavljuje taj slučaj, a 26 posto ne prijavljuje podmićivanje jer ima korist od toga. Sa druge strane, prema njegovim riječima, 26 posto građana ne prijavljuje slučaj podmićivanja zato što vjeruje da nikoga nije briga za njihov problem.

Jangl smatra da je zapošljavanje u javnom sektoru također područje za koje treba biti zabrinut kada je korupcija u pitanju.

“Među onima koji su dobili posao u javnom sektoru u posljednje tri godine, značajan procenat, njih 14 posto, posao su dobili uz pomoć mita”, tvrdi Jangl.

Dodaje da korupcija u BiH ima višu stopu rasprostranjenosti od krivičnih djela kao što su krađe, provale, pljačke i napadi.

Hoger Šreder, šef Sektora operacija Izaslanstva EU u BiH, kazao je da BiH čini sve da suzbije korupciju, te da vjeruje kako će u narednom periodu situacija biti bolja uz Agenciju za borbu protiv korupcije, koja je osnovana u BiH.

Sadik Ahmetović, ministar sigurnosti BiH, rekao je da je za efikasnu borbu protiv korupcije potrebna uključenost svih subjekata države i društva.

“Korupcija je često dio organizovanog kriminala, koja, pored ostalog, narušava osnovne vrijednosti demokratskog i građanskog društva, ugrožava vladavinu prava i time posredno negativno utiče na stabilnost i socijalnu sigurnost”, istakao je Ahmetović.

Sead Lisak, direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, rekao je da sva dosadašnja istraživanja i pokazatelji ukazuju na to da je BiH ogrezla u korupciji i da je neophodan poseban napor da bi se suprotstavila toj pošasti.

Neslavno prvo mjesto

BiH je na prvom mjestu po rasprostranjenosti korupcije, a po pitanju iznosa prosječnog mita je u sredini, pokazala su istraživanja koja su predstavnici EU u BiH i Ureda UN-a za drogu i kriminal (UNODC) sproveli u zemaljama u reginu u 2010. godini.

U istraživanju zemalja regiona učestvovalo je 28.000 građana, a u BiH je ispitano njih 5.000.

Izvor: Magazin.ba / bh-index