Nažalost, njezin stil nije dovoljno uvrnut da bi dobila visoku funkciju u Ministarstvu smiješnoga hoda, ali sigurni smo da bi Charlie Chaplin bio izuzetno ponosan na nju.

Posebnu pažnu obratite na stepenice 🙂