Ovo je era inovacije i izuma. Vidimo dosta proizvoda koji svakodnevno izlaze na tržište. Trabaju nam nove stvari svaki dan i to je ono što kompanije znaju i koriste za svoje poslovanje. Na primer, imate mobilni ABC1 kompanije XY, i za nekoliko meseci ta ista kompanija će pokrenuti ABC2 verziju mobilnog telefona koji će imati 80-90% sličnih funkcija kao prvo pomenuti mobilni. A mi, ljudi imaćemo želju da kupimo najnoviju model koji je izašao, zar ne? Nadam se da razumete moju poentu. Zaboravimo te gluposti i hajde da pogledamo ove zanimljive dizajnirane proizvode koje možda ranije još niste videli. Sogurno ćete poželeti jednu od ovih inovacija.

1Predivni sat za buđenje

Prethodno