1Majka će uraditi sve što je potrebno za sreću svoje djece, što uključuje i nešto nesvakidašnje. Vidjeli smo različite primjere kada majke rizikuju svoje živote kako bi usrećile svoju djecu.

Prethodno