– Sada je jedan sat ujutro, ne mogu zaspati nakon što sam saznao da Tinki Vinki ima tri metra – glasi drugi.