Zahvaljujući modernim načinima komunikacije i dostupnoj tehnologiji, čovek koji je već izgubio svaku nadu za spas je pronađen usled nedođije.

1Početak

Prethodno