Ako se interesujete za hiromantiju, evo jednog malog vodiča za tumačenje linija na dlanu. Lijeva ruka govori nam o nasledjenim sposobnostima i iz nje se može ”čitati” šta će nam donijeti budućnost. Desna ruka pokazuje šta smo do danas postigli u životu.

LINIJE-RUKALinija Života:Ona počinje između palca i kažiprsta i prolazi oko venerinog brda prema ručnom zglobu. Ako je duga, duboka i glatka: dobro zdravlje i visoka starost. Prekidi i račvanja prema dole ukazuju na bolesti i/ili udese.

Linija Glave: Iznad linije života poprijeko preko dlana. Duga i duboka: opsežna pamet. Kratka i duboka: jednostrana pamet. Padajući tek smjera: maštovit. Smjer koji ide prema gore: dosadan, objektivan. Zajednički početak sa linijom života: razumno i uživljavajuće opstenje sa drugim polom. Početak daleko iznad linije života: Naklonost prema osornosti i licemjerstvu. Male popriječne crte kroz liniju glave: sklonost glavoboljama.

Linija Srca: iznad linije glave sa suprotnim tekom pravca (od malog prsta do kažiprsta). Duga, duboka, glatka: iskren osjećaj i samilost. Kraj linije srca izmedju kaži- i srednjeg prsta: dobrostiv i požrtvovan. Kraj na kažiprstu: pohlepan za vlašću. Kraj iza kažiprsta: posvećuje život jednom jedinom zanimanju. Što su bliži linija srca i linija glave to više glava dominira nad osjećajima.

Linija Sudbine: Od ručnog zgloba do srednjeg prsta. Vrlo duboko urezana: Propisana sudbina odredjuje životni put. Linija sudbine počinje tek u sredini dlana: kasni uspjeh. Linija sudbine izostaje: svojstveno odredjen životni put. Prekidi: zle kobi. Cik-cak linija: nesreća, skretanje sa pravog puta.

Linija umjetnosti: skreće od linije sudbine do domalog prsta. Posebno izrazita: umjetnička nadarenost. Ako se pored može vidjeti jedna druga linija (linija novca) dotični može da živi od svog talenta. Krstići i kvadrati na liniji ukazuju na sporadične zarade novca. Ako izostaju obadvije linije neće biti ni slave ni sreće.

Liniija Merkura: desno pored linija umjetnosti, ispod malog prsta. Jedna linija, duga i jaka: poslovna spretnost. Više tankih linija: naučni interesi. Linija merkura spojena sa linijom para ili umjetnosti: bogatstvo kroz nauku i poslovanje.

Linija zdravlja: Luk ispod linije Merkura. Ona izostaje kod mnogih. Ako je prisutna onda ukazuje na zdravstvene probleme. Često na bolove unutrašnjih organa.

Linije sreće: Oko četiri linije oko zgloba. Ako su jasne: Sreća. Ako su izprekidane: Sreća ali poslije teškog rada. Ako izostaju: nema sreće.

Erotske Linije: male linije na venerinom brdu. Jedno jako venerino brdo ukazuje na jednu izrazitu osjećajnost i vitalitet. Jake, duge i paralelne linije: jaki ljubavni osjećaji. Kratke, slabe linije: manje osjećajnosti. Mreža linija: Naklonost svadjama, kratkim vezama.

Linije uspjeha: Male linije od linije glave do kažiprsta: prave linije: Ambicija vodi do uspjeha. Ukrstene linije: prepreke na putu do uspjeha. Linije koje se sijeku su jače od linija uspjeha: ne uspjeh ambicioznih planova.

Venusov krug: luk ispod srednjeg prsta i domalog prsta. Zatvoren krug: Razočarenje u ljubavi. Poluotvoren krug: Razočarenje će biti savladano. Više krugova: prevelika osjetljivost otežava zajednički život.

Linije kontakta: linije ispod malog prsta. Njihov broj stoji za broj prijateljstva. Ako idu prema gore: srećne veze. Dole: nesrećne veze. Ispresijecane linije: veze pune sukoba. Marsov prst: ako je gornji dio palca velik: jaka volja. Ako je donji dio veći: više logike nego razuma.

Jupiterov prst: što je više izrazit kažiprst to je jača pohlepa za vlašću. Ako je relativno kratak: Naklonost ka podložnosti.

Saturnov prst: njegovo izraženost pokazuje naklonost ka oprezu i nagodbi.

Apolonov ili prst sunca: domali prst pokazuje emocije. Ako je dug: Sklonost ka pretjerivanjem, ali takodje ka umetnickom temperamentu.

Merkurov prst: pokazuje društvene talente. društven i živahan je onaj čiji mali prst dostiže do gornjeg dijela domalog prsta.