1Djeca provedu i do dva sata u putu, a put kojim idu do škole ledi krv u venama.

Prethodno