Teresa Widener, 45-godišinja njegovateljica iz Bedforda, američka država Virginia, pati od poremećaja pika i pojede više od kilogram kamenja tjedno, a za života je u sebe unijela više od tone.

Iako žvakanje kamenja djeluje nevjerovatno, osobe koje pate od pika poremećaja mogu jesti još neobičnije stvari.

Riječ pika ( lat. pica) znači svraka. Ovaj je poremećaj vjerojatno dobio ime po svraki jer ova ptica pojede sve do čega dođe. Osobe koje imaju poremećaj zvan pika najčešće konzumiraju prašinu, kredu, zemlju, glinu, plastelin, pepeo od cigareta, izgorene glave šibica, ljepilo, kosu, papir, pijesak, pastu za zube, sapun. Iako je pika u većini slučajeva bezopasna, liječnici je smatraju potencijalnom opasnošću od trovanja..

Postoji cijeli niz teorija koje se vežu uz pojavu i uzroke pike. “Nutritivna teorija” propagira hipotezu da određeni nutritivni deficiti, poput nedostatka željeza, uslovljavaju pojavu ovog poremećaja. Izvjesni dokazi povrđuju ovu hipotezu. Naprimjer, kod trudnica kojima je dijagnosticiran nedostatak željeza uočena je veća učestalost pike. Nakon što im je propisana terapija anemije, prestale su jesti i žuditi za predmetima koji nisu hrana. Ipak, ne rješavaju se svi ove čudne navike nakon što se korigiraju nutritivni nedostaci, tako da se ne zna jesu li zapravo nutritivni nedostaci uzrok ili posljedica pike. Također, postoje ljudi s pikom koji nemaju nikakvih nutritivnih nedostataka.

Postoji objašnjenje i da je pika dio kulturnih i tradicijskih običaja pojedinih religijskih rituala, narodne medicine i magičnih vjerovanja. Ljudi u pojedinim kulturama smatraju da će im konzumacija prašine ili zemlje pomoći da utjelove magične duhove. Uprkos širokom spektru teorija, točan uzrok pike nije poznat. Ljekar mora liječiti svaki slučaj zasebno kako bi shvatio što uzrokuje poremećaj kod pojedinca.

Prvi put poremećaj je zabilježen 1563., kada se vjerovalo da od njega pate samo trudnice.

Izvor: Magazin.ba / svijetokonas