Tablica množenja

Tablica množenja služi za olakšavanje osnovnih matematičkih proračuna, posebno množenja i dijeljenja. Učenicima se obično pruža tablica množenja u osnovnoj školi kako bi im pomogla da savladaju osnovne matematičke operacije.

Šta je tablica množenja?

Tablica množenja je tabela koja pokazuje proizvod dva broja. Obično je jedan niz brojeva napisan u lijevom stupcu, a drugi niz je napisan u gornjem redu. Posjedovanje tablice množenja štedi značajnu količinu vremena i energije u izvođenju proračuna.

Tablica množenja od 1 do 10

Tablica množenja od 1 do 10 sastoji se od brojeva napisanih od 1 do 10 u gornjem redu mreže, kao i u lijevom stupcu mreže. Za sve ostale redove i stupce, svaka od kutija predstavlja brojeve kao umnožak brojeva, jedan iz gornjeg reda i drugi iz lijevog stupca. Tablica množenja prikazana je u nastavku.

Tablica mnozenja od 1 do 10

BESPLATNO ZA DOWNLOAD

Besplatno preuzmite tablicu množenja ( PDF )

Jednostavan način za učenje tablice množenja

Učenici se obično muče da zapamte tablice množenja. Evo nekoliko efikasnih savjeta koji će pomoći učenicima da zapamte matematičke tablice množenja.

Vježbajte preskakanje brojanja: Počnite s brojem i zatim nastavite dodavati taj isti broj. Na primjer, ako počnete s 3, svaki put dodajte 3 u brojanje. Dakle, rezultat će biti 3, 6, 9, 12…

Izgovarajte tablicu množenja redom: Na primjer, trebate reći “2 puta 1 je 2, 2 puta 2 je 4, 2 puta 3 je 6” i tako dalje. Naviknite se da jednom dnevno izgovarate ovu tablicu dok ne savladate strukturu koju slijedi.

Vježbajte pisanjem: Ako imate poteškoća s pamćenjem tablice množenja, uvijek možete pisati i učiti. Učinite pisanje tablica množenja i njihovo izgovaranje svakodnevnom rutinom.

Primijenite množenje u stvarnom životu: Pokušajte razumjeti tablice množenja koristeći primjere iz stvarnog života. Također možete pokušati vježbati množenje u različitim situacijama, ako je moguće. Na primjer, množenje cijene jednog proizvoda s brojem proizvoda ili množenje iznosa s brojem novčanica u svežnju.

Prepoznajte obrasce: Svaka tablica množenja ima svoj obrazac. Vrlo je važno prepoznati ovaj obrazac. To će vam pomoći da brže zapamtite ove matematičke tablice množenja.

SAVJET: Kada množimo dva broja, nije važno koji je prvi ili drugi, odgovor je uvijek isti. Primjer: 3×5=15, i 5×3=15; Još jedan primjer: 2×9=18, i 9×2=18

Zapravo, polovina tablice za množenje je zrcalna slika druge polovine!

Dakle, nemojte pamtiti i “3×5” i “5×3”, samo zapamtite da “3 i 5 daju 15” kada se pomnože. Ovo je vrlo važno! To skoro prepolavlja cijeli posao.

Igre za učenje tablice množenja

Riješite ove zadatke kako biste vježbali tablice množenja. Nakon što završite s rješavanjem, provjerite svoje odgovore kako biste bili sigurni da ste ih ispravno riješili. Ako imate poteškoća s nekim zadacima, vratite se na tablice množenja i ponovite ih.


Za šta se koristi tablica množenja?

Tablica množenja koristi se u različitim situacijama i korisna je za različite ljude:

  1. Učenicima – Pomaže učenicima da nauče i zapamte osnovne matematičke operacije, što im olakšava rješavanje zadataka u školi.
  2. Nastavnicima – Nastavnici koriste tablice množenja kao didaktičko sredstvo kako bi pomogli učenicima da razumiju i savladaju koncepte množenja i dijeljenja.
  3. Roditeljima – Roditelji često koriste tablice množenja kako bi pomogli svojoj djeci u učenju matematike i provjeravanju njihovih domaćih zadataka.
  4. Odraslima – Iako većina odraslih ljudi zna tablice množenja napamet, tablice mogu biti korisne u situacijama kada su potrebni brzi proračuni, poput kućnih poslova ili planiranja budžeta.

Tablica množenja je korisna za ljude svih uzrasta koji se bave matematikom, bilo da se radi o učenicima koji uče osnovne matematičke operacije ili odraslima koji koriste matematiku u svakodnevnim situacijama.