Tablica množenja

Tablica Mnozenja Featured

Tablica množenja služi za olakšavanje osnovnih matematičkih proračuna, posebno množenja i dijeljenja. Učenicima se obično pruža tablica množenja u osnovnoj školi kako bi im pomogla da savladaju osnovne matematičke operacije.

Opširnije